Mønstermærker

Mønstermærker er varemærker, der udelukkende består af et sæt elementer, der gentages regelmæssigt.

Et mønstermærke er typisk tiltænkt brugt på selve varen eller dennes emballage. Det forhold, at mærket ansøges som "konturløst", idet det viste tegn i dets brug er tiltænkt at skulle gentages, giver en indikation af, at mønsteret i et eller andet omfang vil have en dekorativ effekt. Disse mærker er derfor i udpræget grad i fare for blot at blive opfattet som en udsmykning af varen og dermed være uden særpræg.

Således har styrelsen i VA 2011 01138 afslået at registrere det nedenfor viste konturløse stribedesign som varemærke for isoleringsmaterialer, idet der bl.a. blev henvist til, at mærket kunne udgøre udsmykning på varens emballage:

 VA 2011 01138

Derimod fandt Sø- og Handelsretten i V-92-14, at Royal Copenhagens tre nedenfor viste elementer i Mega Mussel-mønsteret var særprægede.

 V-92-14

 Opdateret: 20. januar 2023