Særlige mærketypers særpræg

De langt hyppigst anvendte typer af varemærker er ordmærker og figurmærker, der er behandlet i artiklerne "Ord- og talmærkers særpræg" og "Figurlige mærkers særpræg".

Men som det fremgår af artiklen Mærketyper og gengivelse af varemærket, kan et varemærke være andet og mere end blot et ord eller en figur.

De forskelige mærketyper er beskrevet i varemærkebekendtgørelsens § 3, der omfatter i alt 11 mærketyper. Selvom kravet om særpræg i princippet er det samme for alle mærketyper, kan der dog være forskel på, hvordan den ene mærketype opfattes af en given omsætningskreds fremfor en anden mærketype.

Da vurderingen af særpræg netop tager udgangspunkt i omsætningskredsens opfattelse af mærket, ken det således være relevant at overveje, hvordan og i hvilket omfang netop mærketypen influerer på denne opfattelse.

Det er derfor i de følgende artikler nærmere beskrevet, hvordan særpræg vurderes ift. til følgende mærketyper:Opdateret: 20. januar 2023