Uofficielle eller historiske navne

Uofficielle eller historiske navne kan blive opfattet som geografiske oprindelsesangivelser og være uegnende til registrering. Dette afhænger af, om navnene er almindeligt anvendte for den pågældende lokalitet, og/eller om navnet først for nylig er ændret. Som eksempel kan nævnes, at Styrelsen i VA 1995 06574 henviste til, at mærket CEYLON kan angive varens oprindelse, selvom landet rettelig har heddet Sri Lanka siden 1972.

Latinske navne vil normalt ikke blive opfattet som oprindelsesangivelser. Sådanne navne har derfor typisk særpræg og kan registreres. En undtagelse hertil foreligger, hvor de latinske navne har stor lighed med de nuværende navne. Styrelsen har accepteret HAFNIA <w> (VR 1999 02805), der er det latinske navn for København og GALLIA <w> (VR 1993 07764) for det keltisk beboede område.

Også mere slangprægede udtryk vil efter omstændighederne kunne blive opfattet som en geografisk oprindelsesangivelse og dermed mangle særpræg. Styrelsen har dog accepteret mærket DOWN UNDER <w> (VR 1990 07523), der er et populært udtryk for Australien.Opdateret: 20. januar 2023