Gadenavne og navne på torve, pladser eller bygninger

Gader, pladser, torve og bygninger har en begrænset geografisk størrelse, og når de ligger i udlandet er det endvidere ganske tvivlsomt, om navnene på sådanne steder vil blive opfattet som egentlige stedbetegnelser af danske forbrugere. Imidlertid er nogle gader, pladser eller torve så kendte, at der i omsætningskredsens bevidsthed er skabt en forbindelse mellem stedet og en særlig kvalitet eller lignende ved bestemte varer eller tjenesteydelser.

Består der en særlig forbindelse mellem stednavnet og de ansøgte varer eller tjenesteydelser, vil stednavnet ikke kunne registreres for disse varer eller tjenesteydelser. Dels vil der være et behov for, at andre erhvervsdrivende har mulighed for frit at kunne henvise til, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra denne lokalitet, og dels må det forventes, at omsætningskredsen ikke vil opfatte stedbetegnelsen som et varemærke, men snarere som en henvisning til, at det er derfra de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører.

Som eksempler kan nævnes stednavnene BOND STREET eller STRØGET, der ikke vil kunne registreres for henholdsvis tøj og detailhandel med tøj, men nok for fx cykeldæk eller engroshandel med mursten. 

 Opdateret: 20. januar 2023