Betegnelser for folkeslag og adjektiver

Varemærker bestående af navnet på folkeslag og adjektiver som fx "dansk" og "spansk" er ret beset ikke en geografisk angivelse. Alligevel anses disse undertiden for at mangle særpræg.

Efter Styrelsens praksis skal ingen have eneret til betegnelser til adjektiver som fx "dansk" og "spansk". Disse betegnelser er ikke direkte geografiske angivelser, men mangler dog alligevel efter styrelsens praksis særpræg, da disse betegnelser klart angiver en vares eller tjenesteydelses oprindelse.

Med hensyn til betegnelser for folkeslag eller nationalitetsbetegnelser såsom "skotte" eller "tysker", anvendes disse undertiden som erstatning for et adjektiv. som eksempel kan nævnes, at en gennemsnitlig dansk forbruger næppe vil være i tvivl om den geografiske oprindelse af en bil, hvis den betegnes som en "amerikaner" eller en "japaner".

Hvis en nationalitets- eller folkeslagsbetegnelse snarere opfattes som en henvisning til den person, der producerer varen eller yder ydelsen, vil der ikke være tale om en geografisk oprindelsesbetegnelse. Dog vil en sådan betegnelse efter omstændighederne være uden særpræg, da den fx vil kunne angive en egenskab ved varen eller tjenesteydelsen, fx fordi det tillægges en særlig værdi, at varen fremstilles af eller ydelsen leveres af en sådan person. Som eksempel herpå kan nævnes betegnelsen SHERPA, som vil kunne angive en egenskab for tjenesteydelsen til "guide til bjergbestigning", idet denne befolkningsgruppe tillægges særlige egenskaber i relation til bjergbestigning.Opdateret: 20. januar 2023