Ophavsretsligt beskyttede værker

Ophavsretten beskytter som bekendt "værker" og et værk er kun ophavsretsligt beskyttet, når det har den fornødne "originalitet".

Ophavsretsloven definerer i § 1, hvad der kan anses som beskyttede værker nemlig, at der blot skal være tale om et "litterært eller kunstnerisk værk". Definitionen er bred, hvilket også er hensigten, idet rigtig meget kan være et "værk" i ophavsretslovens forstand, herunder fx landkort og edb-programmer, der henregnes til "litterære værker". Herudover kan film, fotografiske billeder, bygningskunst eller brugskunst også være ophavsretsligt beskyttede. Modsat kan ideer og koncepter ikke være beskyttet af ophavsretten, men værker der er skabt på baggrund af en ide kan altså godt - der er værket der er beskyttet af ophavsretten og ikke ideen bag.

Styrelsen skal tage stilling til, om et mærke krænker en andens ophavsret, når der gøres indsigelse mod et mærke på baggrund af, at indsiger mener mærket krænker en ophavsret.

Eksempler herpå er følgende:

VA 1989 02751VA 1989 02751

Mærket var uegnet til registrering, da mærket måtte anses for at krænke en andens ophavsret til et kunstnerisk værk. Begrundelsen var, at mærket indeholdt en efterligning af en Walt Disney tegneseriefigur.

VA 1986 01643 VA 1986 01643

Figurmærket "ACTION" indeholdt en tegning, som krænkede en anden tegning, som indsiger havde ophavsret til. Styrelsen fandt, at indsigers tegning, som var i bogen "Dynamic Figure Drawing", der var skrevet af indsigeren, måtte betragtes som et beskyttet litterært værk. Der blev henvist til ophavsretsloven, ifølge hvilken tegninger må henregnes til litterære værker, jf. ophavsretslovens § 1, stk. 2. Man kunne således ikke uden videre løsrive og tilegne sig en enkelt tegning fra en lærebog og anvende tegningen som varemærke eller som en del af et varemærke.

VA 1992 08209 VA 1992 08209

Styrelsen fandt mærket uegnet til registrering i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 8 (tidligere § 14, nr. 5). Begrundelsen var, at mærket indeholdt en gengivelse af statuen på Gammel Strand i København udført af Christian Svejstrup-Madsen, der døde i 1946. Ophavsretten var derfor fortsat gældende.Opdateret: 13. december 2019