Navne på fiktive personer

Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 8 anvendes som hovedregel ikke, hvor mærket består af navne på personer, der blot indgår i persongalleriet i f.eks. en  roman, eller en fjernsyns- og tegneserie. Sådanne personnavne er i udgangspunktet ikke ophavsretligt beskyttet.

Det forekommer dog, at der i forbindelse med kommercialiseringen af eksempelvis romaner, film og TV-serier, gøres brug af sådanne navne, f.eks. i forbindelse med merchandise, og disse navne vil derfor ofte blive registreret som varemærker. Navne som "MOWGLI", "BARBAR", "KERMIT" og "DON CAMILLO" er således alle registreret og dermed beskyttet som varemærker.

Derudover kan det ikke udelukkes, at brug af sådanne navne efter omstændighederne kan forhindres efter markedsføringsloven.Opdateret: 13. december 2019