Tallet 24

Tallet 24 kan, afhængigt af sammenhængen, være en direkte henvisning til døgnets 24 timer, og vil i så fald ikke i sig selv tilføre et mærke særpræg.

Tallet 24 vil - når det anvendes inden for detail- og engroshandel - kunne opfattes som en henvisning til, at det er muligt at handle 24 timer i døgnet. Dette være sig over internettet eller i en fysisk butik. I  sag T 275/10 (præmis 47), udtalte Retten i Første Instans, vedrørende særpræget af ordmærket MPAY24 : "In relation to the "24" element, the Board of Appeal acted correctly in holding, in paragraph 27 of the contested decision, that this was an abbreviation of "24 hours", indicating that the goods and services are accessible without interruption, and that it would be immediately understood in that way."

I sag V-72-00, udtalte Sø- og Handelsretten ved dom af 17. august 2004 i forbindelse med en krænkelsessag omhandlende varemærket Bank 24 : "Betegnelsen Bank 24 er et svagt ordmærke, der henviser til, at der ydes virksomhed med bankydelser 24 timer i døgnet. Ordmærket er sammensat af et almindeligt ord og et tal uden selvstændigt særpræg, og sammensætningen, der som ovenfor anført er af beskrivende art, findes heller ikke at have særpræg."

Endelig kan der fra praksis henvises til Kammeradvokaten, der som advokat for Ankenævnet for Patenter og Varemærker for Sø- og Handelsretten i Sag V-170-02 (omhandlende bl.a. hvorvidt figurmærket LOTTO24 krænkede Danske Spils ret til figurmærker med ordet LOTTO) udtalte: "Lotto er den dominerende bestanddel af figurmærket LOTTO24. Tilføjelsen af tallet 24 gør ikke nogen forskel, da dette alene beskriver, at der kan spilles 24 timer i døgnet."

Når tallet 24 er sammensat med en vareart eller tjenesteydelse, er det en konkret vurdering, om brugen af tallet 24 i sammenhængen vil blive opfattet som en henvisning til, at varen udbydes 24 timer i døgnet, og mærket dermed mangler særpræg. Er tallet 24 sammensat med en beskaffenhedsangivelse, såsom BLÅ24 for "beklkædningsgenstande", vil mærket ofte i sin helhed anses for at have særpræg, medmindre sammensætningen i sig selv er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser.Opdateret: 12. marts 2012