Farvebetegnelser

Østre Landsrets har i dom af 22. september 2021 i sagen BS-40759/2019-OLR anført, at en farvebetegnelse skal anses for at beskrive en egenskab ved en vare, hvis den farve, som betegnel-sen angiver, er en iboende egenskab, der er uløseligt forbundet med varen.

Dette betyder, at er den pågældende farve et rent tilfældigt aspekt, som eventuelt kun omfatter en brøkdel af varen og under alle omstændigheder er uden nogen direkte og umiddelbar forbin-delse til varens karakter, så skal farvebetegnelsen ikke anses for at være beskrivende.

Endvidere anfører Landsretten, at den omstændighed alene, at de pågældende varer kan forekomme mere eller mindre regelmæssigt i den farve, som farvebetegnelsen angiver, er irrelevant, medmindre det med rimelighed kan antages, at farven rent faktisk vil blive anerkendt af den relevante kundekreds som en beskrivelse af en iboende egenskab, som er uløseligt forbundet med disse varers karakter.

Som eksempler på mærker, der vil blive anset for at beskrive en egenskab ved varen, kan næv-nes farvebetegnelsen BLÅ, der er beskrivende og uden særpræg for eksempelvis varen "ost", farvebetegnelsen GRØN der er beskrivende og uden særpræg for eksempelvis varen "te", og farvebetegnelsen BRUN der er beskrivende og uden særpræg for eksempelvis varen "brun farin".

Er de for mærket relevante varer en type af produkter, der i sig selv udgør en farve, eksempelvis "maling", "farver" eller "kosmetik", vil en farvebetegnelse kunne angive den faktiske farve på produktet, og vil derfor også blive anset for at være beskrivende og uden særpræg.

 Opdateret: 20. januar 2023