Specialtegn og tegnsætning


Indeholder mærket "specialtegn" kan dette godt bidrage til mærkets særpræg, dette særligt når tegnet influerer på den måde som ordet i mærket opfattes.

Er der derimod tale om almindelige tegn, som alle erhvervsdrivende kan have interesse i at anvende, såsom ©, ® og TM, så vil sådanne tegn ikke kunne bidrage til mærkets særpræg.

Som eksempel kan nævnes det nedenfor viste mærke (VA 2002 00261), hvor brugen af ©-tegnet ikke gav mærket særpræg:

Affaldsmæglerne

Ej heller vil almindelig tegnsætning tilføre mærket særpræg. Eksempelvis vil følgende mærker mangle særpræg:

"Flavour and aroma"

RAW! (VA 2015 00917)

 

Tegn kan dog være placeret i et mærke på en usædvanlig måde, eller en måde der fjerner mærket fra den beskrivende betydning, hvorved mærket får særpræg. For eksempel var placeringen af udråbstegnet i dette mærket ikke at anse for almindelig, hvorfor sammensætningen gav mærket særpræg:

!SOLID

 Opdateret: 27. januar 2016