Resultatmærker

Et resultatmærke er et mærke, der kan angive det resultat, som kan opnås ved brugen af en vare eller tjenesteydelse. Der skal være en vis sammenhæng mellem det resultat, som mærket angiver, og de pågældende varer eller tjenesteydelser. Det kan i den forbindelse være en et element i vurderingen, om det pågældende resultat må forventes at være efterspurgt af omsætningskredsen i forhoold til de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Som eksempel fra praksis kan henvises til, at styrelsen har afslået at registrere mærket REN TAND, der blev afslået for bl.a. tandplejeartikler i klasse 3.Opdateret: 20. januar 2023