Lighed mellem varer/tjenesteydelser

Når der er lighed mellem mærkerne, er det udgangspunktet, at der også skal være sammenfald af varer eller tjenesteydelser for, at mærkerne kan være forvekslelige.

Forvekslelighedsvurderingen er imidlertid en helhedsvurdering af både mærker og varer/tjenesteydelser. Derfor kan en større lighed mellem mærkerne bevirke, at kravet til lighed mellem varer/tjenesteydelser bliver mindre; og omvendt mindske kravene til ligheden mellem mærkerne, hvis der er identitet eller en høj grad af lighed mellem varer/tjenesteydelser.

Således kan beskyttelsen af et mærke udstrækkes til lignende varer/tjenesteydelser, hvis mærkerne er identiske eller i høj grad ligner hinanden. Det skal også nævnes, at når det gælder velkendte mærker kan den beskyttelse, som er omfattet af § 15, stk. 3, nr. 1, også udvides i et begrænset omfang.

Ligheden mellem varer/tjenesteydelser er således ligeså afgørende for forvekslelighedsvurderingen som ligheden mellem mærkerne.

Det burde være en simpel sammenligning, hvornår der er sammenfald af varer eller tjenesteydelser, men da varefortegnelser ofte omfatter overbegreber, kan det være en større udredning at afgøre, hvilke varer eller tjenesteydelser, som er omfattet og dermed sammenfaldende. 

Vurderingen af om varerne/tjenesteydelserne er ligeartede er beskrevet i artiklen Ligeartethed mellem varer/tjenesteydelserOpdateret: 12. oktober 2020