Sammenfald af varer/tjenesteydelser

Sammenfald af varer og tjenesteydelser foreligger både, hvor varerne eller tjenesteydelserne er identiske, og hvor varer eller tjenesteydelser er indeholdt i et overbegreb.

Eksempler på sammenfald af varer/tjenesteydelser:

Hatte, frakker og sko = Sko, hatte og frakker
Annonce- og reklamevirksomhed = Reklamebureauvirksomhed
Hatte, frakker og sko = Beklædningsgenstande
Databehandlingsudstyr = Edb-skærme, printere
Farmaceutiske præparater = Smertestillende midler
Telekommunikationsvirksomhed = Telefonisk kommunikation

Det kan til tider være vanskeligt at afgøre hvor meget et overbegreb reelt omfatter, men vores afgørelsespraksis kan ofte give svaret.

Et eksempel er afgørelsen i VR 2005 01382, OLIVIA, hvor vi har afgjort, at "papirhandlervarer" i klasse 16 bl.a. omfatter alle tryksager.

Et andet eksempel er afgørelsen i VR 2006 03481, EXTENSO, hvor vi har vurderet, at varen "computere" i klasse 9 er sammenfaldende med en række andre apparater i klasse 9, såsom "videnskabelige apparater og apparater til måling, vejning og signalering". Opdateret: 17. december 2019