Lighed mellem rene figurmærker

Det er udgangspunktet for så vidt angår de "rene" figurmærker, at de er forvekslelige, hvis mærkerne i deres helhed ligner hinanden.

Men da der ikke gives motivbeskyttelse forudsætter en lighed mellem rene figurmærker, at mærkerne, udover at have samme motiv, ligner hinanden stilistisk.

De dominerende og stærke mærkeelementer skal tillægges størst betydning. Også for figurer er det således relevant at tale om svage og stærke figurelementer. Naturlige symboler som fx sole, stjerner, køer for varen "mælk" og bier for varen "honning" og simple geometriske figurer som fx cirkler, trekanter og firkanter har kun begrænset beskyttelse. Figurer, der er almindelige brugt som udtryk for en egenskab eller andet ved varen, kan også have mindre beskyttelse end andre figurer. Figurer som fx træer, vand og himmel i farverne grøn, blå og hvid anvendes således ofte som "miljørigtige" symboler.

Selvom der som udgangspunkt ikke kan opnås eneret til en farve, kan en fælles farve også have betydning for, om forveksling kan finde sted. Dette gælder særligt, når der i øvrigt er andre lighedspunkter mellem mærkerne.

En registrering udført i sort/hvid antages i nogen grad at være beskyttet i forhold til andre mærker, selvom disse er udført i én bestemt farve eller farvesammensætninger. Således antages det, at mørke dele af et sort/hvidt mærke korresponderer med de dele af et mærke i farver, der også er mørkt. Tilsvarende korresponderer de lyse dele af mærkerne med hinanden. Dette betyder, at der i vurderingen af ligheden af et sort/hvidt varemærke over for et mærke i farver kan lægges vægt på, at en sådan korrespondance er til stede eller er fraværende. Farvekombinationer kan således i nogle tilfælde have afgørende betydning, således at det, at et varemærke er udført i bestemte kombinationer af farvenuancer bidrager til, at mærket i helhedsindtrykket ligner et sort/hvidt varemærke.

I praksis indgår der ofte et ord i et eller begge mærker, men praksis vedrørende rene figurmærker kan eksemplificeres ved sagen VR 1999 03670, hvor det i indsigelsen blev vurderet at figurerne ikke lignede hinanden, hvilket blev stadfæstet af ankenævnet i AN 2000 00042, dog med dissens:

MP698501     ≠    VR 1999 03670  

 

I VR 2003 03412 vurderede vi, at figurerne ikke lignede hinanden, bl.a. fordi det ene mærke er en kontur og det andet mærke en silhouet. Afgørelsen blev stadfæstet i ankenævnet i AN 2005 00050:

VR 2003 03412VR 1984 01995Opdateret: 17. december 2019