Lighed mellem vareudstyrsmærker

Et varemærke kan bestå af varens form, udstyr eller emballage. Man kan dog kun få varemærkeret til et sådant udstyrsmærke, hvis det har tilstrækkeligt særpræg.

Der er kun få eksempler fra praksis vedrørende forvekslelighed mellem vareudstyrsmærker.

Blandt eksempler på afgørelser, der vedrører vareudstyrsmærker, kan fremhæves:

VR 1993 01952

 

VR 1993 1952≠  VR 1993 01952_a

 Vedrørende sideapplikationer på sportssko ses eksempelvis Højesterets dom af 20. november 2007, hvor Sø- og Handelrettens dom blev omgjort. Sø- og Handelesretten udtalte, at en sko solgt af FDB udgjorde en krænkelse af Puma's "form-stribe", mens Højesteret udtalte, at skoens applikation adskilte sig i en sådan grad at der ikke var forveksleligt mellem mærkerne:

formstribefdb sko

 

U 1987 29 SH: Matas havde, ved brug af emballager med stribemotiv bestående af skråtstillede farvede striber vekslende med hvide, opnået en varemærkeretlig beskyttelse. Denne varemærkeret blev ikke krænket i den pågældende sag.

U 1997 467 SH: Vareudstyrsmærket MARS-BAR # vareudstyrsmærket MINI JAPP.
Retten lagde blandt andet vægt på, at produkternes navne, der var dominerende i forhold til den øvrige emballages fremtoning, ikke var forvekslelige. Derudover adskilte de to udstyrsmærker sig ved, at Mini Japp var indpakket som en karamel med røde snoede endestykker og blev solgt i poser af navnet Twist med blandede karameller og chokoladestykker. Retten henviste til, at det lignende farvevalg og sammensætning på de to vareudstyrsmærker ikke kunne bevirke forvekslelighed.Opdateret: 17. december 2019