Lighed mellem figurmærker med usærprægede ord

Når et figurmærke indeholder et usærpræget ordelement, er der opnået eneret til mærket i dets helhed og ikke særskilt til ordet/ordene.

Når vi skal vurdere ligheden mellem to figurmærker, ser vi derfor i nogen grad bort fra et usærpræget ordelement, da de figurlige elementer dermed bliver de mest dominerende i mærkerne. Men det betyder ikke, at et ordelement lades helt ude af lighedsvurderingen, da ordelementet også er en del af den synsmæssige opfattelse af mærket. Ordets størrelse og placering i mærket kan for eksempel ligne eller adskille sig fra det andet mærke. Dette gælder selvfølgelig i særlig grad for mærker, som består af usærprægede ord i en figurlig udformning. 

Som eksempel fra styrelsens praksis kan henvises til indsigelsesafgørelsen VR 2006 02343, DANSK KEMI - en dråbe bedre. Her indeholdt begge figurmærker det usærprægede ord "kemi". Mærkernes figurlige elementer var dog forskellige, og mærkerne lignede derfor ikke hinanden. 

VR 2006 02343EU003469889 Opdateret: 17. december 2019