Beskaffenhed

Et mærke kan beskrive en vares eller tjenesteydelses beskaffenhed, f.eks. ved at det angiver størrelsen på varen (eksempelvis længde), særlige ingredienser i varen eller at tjenesteydelsen udøves af personer med en særlig uddannelse. Også de lidt mere upræcise anprisninger kan efter styrelsens praksis være beskrivende beskaffenhedsangivelser.

Som eksempler fra styrelsens praksis kan nævnes følgende mærker, som styrelsen har fundet angiver en vares eller tjenesteydelses beskaffenhed:

PERFEKT (VA 1966 00772), søgt i kl. 7, der bl.a. omfatter "maskiner".

EXCELLENT (VA 1986 00812), søgt i kl. 6, der bl.a. omfatter "rå eller delvist forarbejdede uædle metaller".

MEISTERSTÜCK (VA 1994 00628), søgt for alle varer i kl. 14, hvorunder "ædle metaller" hører, og kl. 18, hvorunder "læder og læderimitationer" hører. (MEISTERSTÜCK (VR 1993 01660) er dog registreret for visse varer i kl.16, idet mærket er indarbejdet for disse varer.)

FRESH 'N CLEAN (VA 1997 00700), søgt for alle varer i kl. 5, der bl.a. dækker "sanitære præparater til medicinske formål", og for varer i kl. 30, der dækker "næringsmidler".

LET AT PASSE (VA 1998 03685), søgt for "naturlige planter og blomster" i kl. 31. Begrundelsen for afslaget var, "at mærket kan angive, at der er tale om naturlige planter og blomster, der er lette at passe."

SUPER SIDER (VA 1999 00712), søgt for "elektroniske fagbøger" i kl. 9, "trykte fagbøger" i kl. 16, "tilvejebringelse af forretningsoplysninger" i kl. 35, og "telefonservice i form af oplysning om telefonnumre" i kl. 38. Begrundelsen for afslaget var, "at mærket kan angive, at der er tale om nogle sider med særligt godt indhold."

SEKSTOMMER (VA 1999 02914), søgt for "lakrids, lakridsvarer (ikke farmaceutiske)" i kl. 30.

HELT NATURLIGT (VA 1999 04314), søgt for varer i kl. 1, der dækker "kemiske produkter", for varer i kl. 5, der omfatter "farmaceutiske præparater" og for varer i kl. 31 der omfatter "landbrugsprodukter". Begrundelsen for afslaget var, "at mærket kan angive en beskaffenhed ved varen eller tjenesteydelsen, nemlig at varen er "helt naturlig"".

UNIK PLANNER (VA 2000 03745), søgt for varer relateret til kalendere i såvel elektronisk som papirform, samt udviklingen heraf i henholdsvis kl. 9, 16 og 42. Begrundelsen for afslaget var, "at mærket kan angive, at der er tale om en enestående planlægningskalender. Mærket mangler således særpræg for trykte og elektroniske planlægningskalendere, samt ajourføring, design og udvikling heraf".

Du kan læse mere om særlige beskaffenhedsangivelser i de underliggende artikler.Opdateret: 20. januar 2023