Mængde, værdi og tidspunkt

Det forekommer sjældent i praksis, at et varemærke kan angive en vares mængde, værdi eller tidspunktet for varens fremstilling eller præstationen af tjenesteydelsen.

Som eksempler på betegnelser, der kan angive varens mængde kan dog nævnes dusin, snes, magnum (Vinflaske der rummer 1½ liter), portion og ad libitum.

Et eksempel på en betegnelse, der kan angive en vares værdi eller pris er Dollar Five.

Som eksempler på betegnelser, der kan angive det tidspunkt, hvor varen er fremstillet eller hvor præstationen af tjenesteydelsen har fundet sted, er daglig og anno 2000.

De nævnte betegnelser vil alle blive anset for at være deskriptive, hvis de kan anvendes som sådan i forhold til de konkrete varer eller tjenesteydelser.Opdateret: 20. januar 2023