Art

Et varemærke angiver varens eller tjenesteydelsens art, når mærket blot består af en almindelig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen, eksempelvis ordet BIL i forhold til varen "biler", eller ordet LÅNGIVNING i forhold til tjenesteydelsen "bankvirksomhed".

Som eksempler fra styrelsens praksis på mærker, der kan angive varens eller tjenesteydelsens art, kan nævnes følgende mærker:

VA 2006 03804 - MASSIVELEMENTER, der bl.a. kan angive arten af varerne "Byggeelementer opbygget af massivt træ, limtræ"

VA 2005 00118 - FIBERBREDBÅND, der bl.a. kan angive arten af varen "bredbånd"

VA 2004 04802 - AKUSTIKVÆG, der var uden særpræg for varen "gipsvæg i særlig opbygning"

Undertiden er en artsbetegnelse også sat sammen med andre beskrivende elementer, såsom betegnelser der kan angive varens anvendelse eller geografiske oprindelse. Sådanne sammensætninger vil også som udgangspunkt anses for at mangle særpræg, idet mærket bevarer en beskrivende karakter. Læs mere her om i artiklen om ordsammensætninger.

Som eksempler fra styrelsens praksis vedrørende sammensætninger af artsbetegnelser og andre beskrivende udtryk kan henvises til følgende:

VA 2004 03676 - AMERIKANSKE INSEKTNET, der angav arten af varen "insektnet", og denne vares oprindelse. Mærket var derfor i sin helhed deskriptivt og uden særpræg.

VA 2006 01377 - RIGTIG FLØDESKUM, der angav arten af varen "mejeriprodukter, herunder pisket fløde", ligesom det indeholdt beskaffenhedsangivelsen "rigtig". Mærket var derfor i sin helhed deskriptivt og uden særpræg.Opdateret: 20. januar 2023