Anvendelse

Et mærke kan beskrive en vares eller tjenesteydelses anvendelse, når det angiver f.eks. den proces som varen eller tjenesteydelsen skal indgå i eller det resultat, der opnås ved brugen af varen eller tjenesteydelsen.

Som eksempler fra praksis kan nævnes, at styrelsen fandt, at følgende mærker angav varens anvendelse, hvorfor mærkerne ansås for at være deskriptive:

HAIR AND BODY (VA 1987 07381), søgt for alle varer i kl. 3, hvorunder præparater til vask, rengøring og toiletbrug hører.

SNORKEFRI (VA 1998 01057), søgt for bl.a. varer i kl. 5, der bl.a. omfatter medicinske præparater. Begrundelsen for afslaget var, "at mærket er egnet til at angive varens anvendelse, nemlig at varen er egnet til at modvirke snorken".

REN TAND (VA 1986 06697) søgt for tandplejeartikler og tandplejeudstyr. Begrundelsen var, "at mærket kan angive varens anvendelse, nemlig at man ved at bruge varen kan opnå rene tænder".

De to sidstnævnte mærker bliver qaf styrelsen også opfattet som de såkaldte Resultatmærker, der kan angive det resultat, som kan opnås ved anvendelse af varen eller tjenesteydelsen.Opdateret: 20. januar 2023