INN-navne

INN er en forkortelse for International Nonproprietary Names.

Det er navne på farmaceutiske substanser eller aktive farmaceutiske ingredienser, der registreres af WHO. Disse navne fastsættes og offentliggøres for, at de kan genkendes verden over. Af samme grund skal navnene ligeledes kunne anvendes af alle, hvorfor der ikke ved registrering af et varemærke skal være mulighed for at opnå eneret til brug af et INN-navn.

Navnene vil ved behandlingen af en varemærkeansøgning anses som generiske betegnelser for bl.a. farmaceutiske substanser eller farmaceutiske ingredienser. INN-navne kan således angive en beskaffenhed ved eksempelvis farmaceutiske præparater, nemlig at præparaterne indeholder den pågældende substans.

Det betyder, at INN-navne i sig selv vil mangle det til registrering fornødne særpræg for en række varer. Styrelsen vil således for disse varer afslå registrering af varemærker, der er identiske eller næsten identiske med et INN-navn eller en INN-stamme.

WHO's liste over gældende INN's kan findes her samt i tillæg her.

 

Eksempler på styrelsens afgørelser: 

CARTEOL (VA 2004 00520) - -mærket blev anset for at ligge for tæt på INN-navnet Carteolol

Hemangiol PROPRANOLOL (VA 2014 01539) - Propranolol er et INN-navn. Mærket fandtes imidlertid at have det til registrering fornødne særpræg, da Hemangiol ikke udgør et INN-navn, ligesom mærket er ansøgt som et figurmærke.

X REXULTI brexpiprazole  (VA 2014 02314), REXULTI brexpiprazole (VA 2014 02315), REXULTI brexpiprazole (VA 2014 02316) -Brexpiprazole er et INN-navn. Rexulti og X Rexulti udgør imidlertid ikke INN's, hvorfor mærkerne fandtes at have det til registrering fornødne særpræg. Dertil kommer, at mærkerne er ansøgt som figurmærker.

Kétoconazole HRA (MP1246099) - Kétoconazole er et INN-navn, men HRA har ingen betydning (i DK) i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. Mærket fandtes således i sin helhed at have særpræg.Opdateret: 20. januar 2023