INN-stammer

Der sondres mellem de såkaldte INN-navne og INN-stammer. INN-stammer anvendes til at danne INN-navne, idet det er INN-stammen der anfører, hvilken gruppe af farmaceutiske substanser et præparat tilhører. De gældende INN-stammer fremgår ligesom INN-navnene af WHO liste over gældende INN's, som kan findes her samt i tillæg her.

Når styrelsen skal vurdere, hvorvidt vi kan registrere et varemærke indeholdende en INN-stamme, vil vi indledningsvis se, om det ansøgte mærke afviger tilstrækkeligt fra INN-stammen til, at mærket har særpræg, idet en INN-stamme opfattes som en generisk betegnelse for bl.a. farmaceutiske substanser eller farmaceutiske ingredienser.

INN-navne kan således angive en beskaffenhed ved eksempelvis farmaceutiske præparater, nemlig at præparaterne indeholder den pågældende substans. Det betyder, at INN-navne i sig selv vil mangle det til registrering fornødne særpræg for en række varer. Ved vurderingen af varemærkets særpræg vil styrelsen blandt andet lægge vægt på, om INN-stammen er placeret som præfiks, infiks eller suffiks på samme måde som angivet i WHO's ilster over gældende INN's. Er placeringen anderledes, vil dette tale for, at mærket har særpræg.

Styrelsen vil endvidere vurdere, hvorvidt anvendelse af en INN-stamme i et varemærke er utvivlsomt vildledende. 

Eksempler på styrelsens afgørelser:

MitoSense (VA 2014 00519) - "Mito-" anvendt som præfiks udgør en INN-stamme. MitoSense fandtes imidlertid at adskille sig tilstrækkeligt herfra til, at mærket kunne registreres.

MitoActive (VA 2015 00259): "Mito-" anvendt som præfiks er en INN-stamme. Sammensat med ordet active adskiller det sig dog væsentligt fra selve stammen og deraf afledte INN-navne. Mærket havde således det til registrering fornødne særpræg.Opdateret: 20. januar 2023