Ord på engelsk

Engelsk er et af de sprog, som styrelsen anser danskere for generelt set at have et godt kendskab til. Kan et engelsk ord derfor slås op i en almindelig oversættelsesordbog, vil styrelsen som udgangspunkt anse ordet som kendt af den almindelige danske forbruger.

Det er dog altid en konkret vurdering, hvorvidt engelske ord må anses for kendte af omsætningskredsen for de ansøgte varer eller tjenesteydelser.

I AN 2004 00051 anså Ankenævnet således mærket SWIFT for at have særpræg, da nævnet ikke kunne finde belæg for, at mærket i Danmark ville blive opfattet som en angivelse af en egenskab for de søgte varer i klasse 34.

Ligeledes fandt Ankenævnet i AN 2006 00035 LOLLY POPS, at det fornødne særpræg var til stede, idet LOLLY POPS, der er meget lig med det dansk "lollipop", kun ville blive opfattet som slikkepind hos en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, og derfor ikke som en betegnelse for ispinde og deraf nærtbeslægtede varer.

Som eksempler på styrelsens praksis, hvor styrelsen fandt, at mærkerne havde det fornødne særpræg, kan nævnes VA 2008 00779 PayUp, VA 2008 02490 Quickbottle, VA 2006 00495 Running Dinner og VA 1998 05437 Wonderworld.

Som eksempler på mærker, hvor styrelsen derimod ikke fandt, at det fornødne særpræg var til stede, kan nævnes VA 2005 05910 Wonderberry®, VA 2004 03859 Quick Fire, VA 1999 02919 No BUY - NO PAY og VA 1992 00981 Dinner dip.Opdateret: 20. januar 2023