Ord på latin

Mange latinske betegnelser vil være kendt af danske forbrugere, navnlig inden for de medicinske og videnskabelige brancher. 

Kan et ord på latin  slås op i en fagordbog i en beskrivende betydning, vil styrelsen foretage en konkret vurdering af, om det pågældende latinske ord må forventes at være kendt af omsætningskredsen i en beskrivende og dermed usærpræget betydning. Opdateret: 20. januar 2023