Varens egen karakter

Et tegn er udelukket fra registrering, hvis det udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, litra a.

At formen eller en egenskab følger af varens egen karakter vil selvsagt være tilfældet, hvor mærket består af en gengivelse af en vare, som har en naturgiven udformning eller egenskab. Det kan eksempelvis være en naturtro gengivelse af en banan for varen bananer. Det samme kan gøre sig gældende, hvor varens form er reguleret ved et regelsæt. Det gælder eksempelvis en naturtro gengivelse af en rugbybold for varen rugbybolde. Da der er regler om, hvordan en sådan bold skal være udformet, vil formen af bolden følge af varens egen karakter. Disse tegn vil i udgangspunktet ligeledes være udelukket fra registrering som følge af manglende særpræg.


Et tegn er også udelukket fra registrering efter § 14, stk. 1, nr. 1, litra a i andre situationer, hvor formen eller en egenskab følger af varens egen karakter. Begrebet "varens egen karakter" blev behandlet af EU-Domstolen i sagen C-205/13, som omhandlede barnestolen fra Tripp Trapp. Domstolen udtaler i sagen, at "registreringshindringen i denne bestemmelse kan finde anvendelse på et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som er knyttet til denne vares generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer." Heraf følger forudsætningsvis, at det ikke ved vurderingen er afgørende, om der er alternative muligheder for udformning af varen men derimod, om udformningen rent faktisk er knyttet til en eller flere af varens funktioner, og at disse funktioner kan efterspørges hos konkurrenters varer.

I sagen AN 2017 00006 stadfæstede Ankenævnet styrelsens vurdering af, at følgende tegn kimsvar omfattet af registreringshindringen i den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 svarende til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a. Ankenævnet identificerede indledningsvist varens væsentlige kendetegn som den rillede overflade, hvorefter der henvistes til styrelsens argumenter. Det var styrelsens vurdering, at:

Produktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugsmæssige, generiske funktioner. Produktets riller er udformet med henblik på at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens, som også vil efterspørges hos konkurrenternes varer.

Tegnets væsentlige kendetegn den rillede overflade var således direkte knyttet til varens generiske funktioner smag og konsistens, som desuden også vil efterspørges hos konkurrenters varer. Mærket var derfor udelukket fra registrering, da det udelukkende bestod af en udformning, der fulgte af varens egen karakter.

Baggrunden for registreringshindringen er, at en erhvervsdrivendes eneret til disse egenskaber vil gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der er brugbar for anvendelsen af de nævnte varer. Derfor finder registreringshindringen alene anvendelse, hvis der er tale om væsentlige egenskaber, som forbrugeren kan efterspørge i konkurrenters varer, der skal opfylde samme funktion. Det vil sige, at en snack som anført ovenfor ikke skal ses i forhold til enhver anden vare eksempelvis legetøjsmad, men alene konkurrenters varer, som opfylder samme funktion.

 Opdateret: 2. januar 2020