Figurligt udformede ord

Som det fremgår af artiklen Figurlige mærkers særpræg, har styrelsen per den 1. januar 2016 ændret praksis. Denne nye praksis betyder for Danmark, en skærpelse af vurderingen af beskrivende ord udformet i en særlig skrifttype eller i farver.

Angående skrifttyper
I udgangspunktet vil almindeligt tilgængelige skrifttyper, eksempelvis skrifttyper fra et almindeligt tekstbehandlingsprogram, ikke være tilstrækkeligt figurligt udformet til at give et varemærke særpræg. Det skal dog bemærkes, at skrifttypen altid skal ses i relation til de ansøgte varer og tjenesteydelser. Det betyder, at hvis det i én branche anses for en naturlig eller almindeligt anvendt skrifttype, kan samme skrifttype i en anden branche være så speciel, at den giver mærket særpræg.

Eksempelvis vil mærket

Allergimedicin

søgt for farmaceutiske præparater i klasse 5 have særpræg, da det i branchen er almindeligt, at mærke produkterne med meget tydelig skrifttype.

Modsat fandt man i U.1971.267H, at skrifttypen på skiltet ikke var ualmindelig i kaffe branchen, hvorfor der ikke kunne opnås eneret til denne:

Merrilds KAFFELAGER

Varianter af skrifttyper og grafiske udtryk
Et mærke vil ikke få særpræg ved, at dele af eller hele mærket fremstår i fed, kursiv, understreget eller med store og små bogstaver - eller en simpel kombination af disse.

Eksempler på mærker, der er usærprægede for varerne "computere":

  • Bærbar computer
  • Bærbar computer
  • Bærbar computer
  • BærBar ComPuTer

BærBar ComPuTer

Det grafiske udtryk, der benyttes, skal således for at anses for tilstrækkelig figurlig, adskille sig væsentligt fra almindeligt anvendte skrifttyper. Dermed skal det grafiske udtryk eksempelvis medføre, at det ikke er muligt at læse ordet, eller at der er tilføjet særlige, let genkendelige elementer af grafisk design.

Eksemplerne nedenfor skal ses ift. følgende varer: mærket "Bærbar computer" ~ varen "computere"; mærket "Flavour and aroma" ~ varen "kaffe"; mærket "Fresh sardine" ~ varen "sardiner"; mærket "DIY" (forkortelse for "do-it-yourself") ~ varen "møbler i samlesæt".

 

Uden særpræg

Har særpræg

Bærbar Computer Bradley hand
Bærbar computer Curls MT

Fresh sardine 1

 
(basseret på "Bollywood macht glücklich"-sagen, Bundespatentgericht 27W (pat) 36/09)

Flavour and aroma 1

(Baseret på "jogosonline"-sagen, portugisisk varemærkeansøgning nr. 406731, afvist af INPI)

 

 Flavour and aroma 2

DIY

Flavour and aroma 3

Fra retspraksis kan endvidere nævnes følgende mærker, hvis grafiske udseende blev anset for at være uden særpræg:

 BIOID(C-37/03 P)

 Superleggera(T-464/08)

 Dan Cargo(Højesteret, U.1996.115H)


Efter styrelsens tidligere praksis blev de nedenfor viste mærker anset for at være tilstrækkeligt figurligt udformet, til at dette gav mærkerne særpræg. Disse mærker vil dog efter den nugældende praksis ikke anses for at opnå særpræg ved deres figurlige udformning:


 
VA 2008 03079VA 2008 03079 (særpræg ifølge tidligere praksis)


VA 2008 03346VA 2008 03346 (særpræg ifølge tidligere praksis)


VA 2001 04388VA 2001 04388 (særpræg ifølge tidligere praksis)

Angående brug af farver i skrifttyper
Med praksisændringen af den 1. januar 2016, skærpes vurderingen af brug af farver i mærker der i sig selv mangler distinktivitet. Dette grunder blandt andet i sagen C-49/02 Heidelberger, præmis 39, hvor domstolen anførte, at "Når bortses fra ganske særlige tilfælde, har farver ikke fra begyndelsen fornødent særpræg".

Som udgangspunkt vil tilføjelsen af en enkelt farve til skrifttypen på et ellers beskrivende mærke, ikke tilføje mærket særpræg. Det kan dog ikke udelukkes, at et bestemt farvearrangement, der er usædvanligt og nemt kan huskes af den relevante forbruger, kunne tilføre et mærke fornødent særpræg.

Nedenfor er anført eksempler på hvorledes brugen af en enkelt farve ikke kan tilføre et mærke særpræg.

VA 2007 00598(VA 2007 00598)                                                                                

 VA 2001 04388(VA 2001 04388, særpræg ifølge tidligere praksis)

 VA 2015 02592(VA 2015 02592, særpræg ifølge tidligere praksis)

Brugen af effekter ved farven af det ellers beskrivende mærke, vil heller ikke tilføre mærket særpræg. Et par eksempler herpå:

Bærbar computer blå effekt

Flavour and Aroma 4

I det nedenfor anførte eksempel, er mærket tilført mange farver. Farverne tilfører dog ikke mærket særpræg, da det ikke vil gøre det nemmere for forbrugeren at skelne varer eller tjenesteydelser fra én virksomhed til en andens, fordi det næppe kan forventes, at en omsætningskreds med nogen grad af entydighed vil kunne genkalde sig den konkrete brug af farver, men blot vil erindre mærket som "mange farvet".

Flavour and aroma 5

I nedenstående mærke er farver, skrifttyper, samt skriftstørrelse brugt på en gang. Kombinationen anses for at gøre mærket særpræget:

Flavour and aroma 6

 

 Opdateret: 20. januar 2023