Vildledning med hensyn til beskaffenhed

Ifølge varemærkelovens § 14, nr. 3 er et mærke udelukket fra registrering, hvis det er egnet til at vildlede med hensyn til varens eller tjenesteydelsens beskaffenhed. 

Et mærke kan beskrive en vares eller tjenesteydelses beskaffenhed, ved eksempelvis at være anprisende for varen/ydelsen, eller ved at ydelsen udøves af personer med en særlig uddannelse. Derved kan ordelementer såsom luksus, super eller "skrive-venlig" opfattes som beskrivende for en beskaffenhed ved varen/ydelsen. Sådanne almindelige udtalelser om, at varen er af høj kvalitet, er ikke vildledende. Anprisninger som fx PROBABLY THE BEST BEER IN THE WORLD eller SWEDENS NUMBER ONE er således acceptable og tilladte i markedsføringen. Der kan dog efter omstændighederne være tale om, at mærkerne mangler særpræg på grund af deres anprisende karakter.

Anbefalinger og garantier kan dog også være vildledende.Opdateret: 12. oktober 2020