Indarbejdelse af vildledende mærker

Et varemærke, der består af eller indeholder et vildledende element, kan registreres hvis det bevises, at det vildledende element er indarbejdet som varemærke.

Med indarbejdelse forstås, at mærket har været anvendt over en længere periode og så intensivt, at omsætningskredsen ikke længere opfatter mærket som bestående af en arts-, oprindelses- eller anden egenskabs-angivelse.

Du kan læse mere herom i artiklen Indarbejdelse.Opdateret: 27. april 2009