Ord som er vildledende med hensyn til art

Et ord kan være vildledende på grund af varens eller tjenesteydelsens art. APPLE, CAPPUCINO og VODKA angiver alle en speciel art af varer, og mærker indeholdende sådanne ord vil være vildledende, hvis de blev søgt for henholdsvis pærer, te eller gin. 

Bliver et mærke indeholdende ordet APPLE derimod søgt for varen "frisk frugt" antages det, at mærket vil blive anvendt på en ikke-vildledende måde, og det vil derfor kunne registreres for dette overbegreb. Tilsvarende vil et mærke indeholdende ordet VODKA kunne registreres for "alkoholholdige drikke", ligesom et mærke indeholdende ordet CAPPUCINO vil kunne registreres for "drikke på basis af kaffe".

I den forbindelse skal bemærkes, at et varemærke også skal have særpræg for at kunne registreres. Ordmærket CAPPUCINO vil for eksempel have særpræg for tøj, mangle særpræg for "cappucino" og være vildledende for eksempelvis "te- og kakaoprodukter".

Er et mærke vildledende på grund af varens eller tjenesteydelsens art, kan en ansøger vælge at begrænse varefortegnelsen og lade mærket registrere for de øvrige varer eller tjenesteydelser i varefortegnelsen, som mærket ikke er vildledende for. Opdateret: 13. april 2016