Vildledende anbefalinger og garantier

Varemærkelovens § 14, nr. 3 kan finde anvendelse i forhold til beskaffenhedsangivelser af følgende karakter:

anbefales af..
anerkendt/garanteret af..
angiver en speciel kvalitet

Et mærke, der fx indeholder "Anbefalet af Verdensnaturfonden", er vildledende, medmindre ansøger dokumenterer, at Verdensnaturfonden rent faktisk anbefaler det pågældende produkt. Tilsvarende gælder, hvis det fremgår af mærket, at det er anerkendt/garanteret af en offentlig myndighed.

Visse mærkebestanddele vil kunne give køberen indtryk af en speciel kvalitet, og disse mærker vil kunne være vildledende. I U 1997 584 SH blev mærket AUTORISERET TAGMESTER fundet i strid med markedsføringsloven og varemærkelovens § 14, nr. 1 (nu nr. 2). Mærket ville også have været egnet til at vildlede, da det kunne give indtryk af en særlig kvalitetssikrende autorisation for personer, der lavede tage.

Kan ansøger dokumentere, at en vare er anbefalet af fx Verdensnaturfonden eller på anden måde er særlig anerkendt, vil styrelsen kunne registrere mærket. Opdateret: 20. december 2019