Mærker bestående af efternavne

Vurdering af mærker, der består af efternavne over for mærker, der består af enten et andet efternavn eller et ord, adskiller sig også fra den sædvanlige vurdering. Der skal nemlig som oftest være en højere grad af syns- og lydmæssig lighed mellem mærkerne, førend mærkerne kan anses for at være forvekslelige.

Dette skyldes, at efternavne som udgangspunkt anses for at have en forholdsvis snæver beskyttelse. Et efternavn anvendes ofte af mange forskellige personer som en del af deres navn, ligesom den almindelige gennemsnitsforbruger typisk vil være vant til at skelne mellem efternavne, selv når de ligger forholdsvist tæt på hinanden. Dette forudsætter dog, at det må forventes, at omsætningskredsen rent faktisk vil opfatte mærket som et efternavn, og formentlig også, at der er tale om et forholdsvist almindeligt efternavn.

Eksempler herpå er:

SMIT = SCHMIT

KELLERMANN # KELLERSTRØM

ZAPPA = ZAPPEROpdateret: 17. december 2019