Mærker bestående af fulde navne

Mærker, der indeholder et fornavn suppleret med et efternavn, er som hovedregel kun forvekslelige med mærker, der består af det identiske eller næsten identiske efternavn.  

Derimod vil et sådant mærke normalt ikke være forveksleligt med et mærke bestående af det identiske fornavn. Mærker, der begge består af for- og efternavne, vil sjældent være forvekslelige.

Som eksempler kan nævnes:

JEAN PAUL GAULTIER # JEAN PAUL (VR 1992 06790).Opdateret: 17. december 2019