Betaling af et for lille fornyelsesgebyr

Når fornyelsesgebyrer indbetales sker det, at det ikke er det fulde beløb, der indbetales.

I så tilfælde er fornyelsesgebyret ikke indbetalt med frigørende virkning. Medmindre den resterende del af gebyret indbetales inden fristen for rettidig betaling udløber, vil varemærkeregistreringen blive udslettet. Den del af fornyelsesgebyret, der er indbetalt vil i dette tilfælde blive tilbagebetalt.

 Opdateret: 11. december 2019