For tidlig eller for sen betaling af fornyelsesgebyret

Indbetales fornyelsesgebyret for tidligt, er gebyret ikke indbetalt med frigørende virkning, og Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke forny varemærkeregistreringen. Gebyret tilbagebetales i dette tilfælde, og indehaver må så indbetale gebyret på ny, når fornyelsestidspunktet kommer.

Indbetales et gebyr ikke rettidigt indenfor 6 måneder før forfaldsdato eller på forfaldsdato, er der mulighed for at indbetale et forhøjet gebyr i indtil 6 måneder efter forfaldsdato. Indbetales det forhøjede gebyr heller ikke indenfor disse sidste 6 måneder, vil registreringen blive udslettet.

Sidste rettidige indbetalingsdato for det normale fornyelsesgebyr er således som udgangspunkt lig med forfaldsdato og for det forhøjede fornyelsesgebyr sidste rettidige indbetaling lig med forfaldsdato plus 6 måneder. Hvis forfaldsdato er den 1. april er sidste rettidige betalingsdato med forhøjet gebyr således 1. oktober. Er sidste rettidige indbetalingsdato en dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har åbnet (f.eks. søn- eller helligdag), så er betaling førstkommende hverdag rettidig.

 Opdateret: 11. december 2019