Mærker som indeholder betegnelsen "apotek"

I apotekerloven er der blandt andet fastsat bestemmelser for, hvordan betegnelsen apotek må anvendes. Kun virksomheder som har apotekerbevilling må benytte betegnelserne "apotek" og "apoteker". Et mærke som indeholder betegnelsen "apotek" kan derfor være "i strid med lov," jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2, når mærket er ansøgt for varer, som kan forbindes med apotekervirksomhed.

Er der imidlertid tale om, at det mærke, der søges registreret, vedrører varer, som er væsentligt forskellige for brancheområdet for apoteker, kan mærket efter omstændighederne være registrerbart.

For eksempel fandt Højesteret i U 2003 537 H, at BETON-APOTEKET kunne registreres i klasse 1, da der ikke er mulighed for forvekslelighed med lægemiddelhandel, og brugen af varemærket således ikke strider mod de sundhedsmæssige beskyttelsesformål i lov om apotekervirksomhed.

Til gengæld har styrelsen afslået at registrere ordmærket VA 2014 00435 hjemme-apoteket for varer i klasse 3, 5 og 10 efter en forespørgsel hos sundhedsstyrelsen (Nu lægemiddelstyrelsen). Det blev i den forbindelse fundet, at de nævnte varer er omfattet af apotekerlovens sundhedsmæssige formål, selvom der ikke er tale om lægemidler. Ligeledes har styrelsen afslået at registrere figurmærket VA 2008 01972 DET GAMLE APOTEK for varer i klasse 3 efter en forespørgsel hos lægemiddelstyrelsen vedrørende de ansøgte varer: "Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler". Det blev i den forbindelse fundet, at de nævnte varer er omfattet af lovens sundhedsmæssige formål, selvom der ikke er tale om lægemidler.Opdateret: 5. december 2019