Mærker som indeholder en selskabsbetegnelse

Ifølge selskabsloven er aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber eneberettigede til at bruge de respektive betegnelser aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab og bestemte forkortelser heraf i deres navn. Hvis der er uoverensstemmelse mellem mærkets ordlyd, og ansøgerens juridiske status, bliver ansøgningen afslået, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2.Opdateret: 5. december 2019