Udvidet titelbeskyttelse

Ifølge ophavsretslovens § 73 må et litterært eller kunstnerisk værk ikke gøres tilgængelig for almenheden under en titel, et pseudonym eller et mærke, som er egnet til at fremkalde forveksling med et tidligere offentliggjort værk eller dets ophavsmand.

Bestemmelsen giver titler en tidsubegrænset beskyttelse. Titler er derfor fortsat beskyttede, selvom ophavsretten til værket er udløbet. Titelbeskyttelsen efter ophavsretslovens § 73 er dog begrænset til kun at gælde andre litterære eller kunstneriske værker.

Reglen finder anvendelse på fx et mærke som DEN GRIMME ÆLLING for "bøger" eller "forlags- eller underholdningsvirksomhed". Her har styrelsen pligt til at afslå ansøgningen under henvisning til, at mærket strider mod lov. Afslaget sker således ikke med hjemmel i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 8, men derimod efter varemærkelovens § 14, nr. 2, da det her er en regel i selve ophavsretsloven nemlig § 73, der - af hensyn til offentligheden - gør, at mærket ikke kan registreres.

Der er til gengæld intet i vejen for at kalde en restaurant eller en computer "DEN GRIMME ÆLLING".

Som det fremgår af ophavsretslovens § 73, beskytter denne bestemmelse også forvekslelige titler. I forhold til praksis går beskyttelsen dog ikke så langt. Her beskyttes alene den identiske eller næsten identiske titel.Opdateret: 12. oktober 2020