Omfanget af dokumentationsmaterialet for brug

For at styrelsen kan tage stilling til, om brugspligten for et varemærke er opfyldt, er indehaver nødt til at indsende bevis for mærkets brug for samtlige af de varer og/eller tjenesteydelser, påstanden om manglende brug vedrører.

Dokumentationsmaterialet kan fx bestå af:

 • fakturaer
 • prislister
 • oplysninger om omsætning
 • oplysninger om markedsføringsudgifter
 • reklamemateriale, herunder brochurer
 • annoncer og avisartikler
 • tv- og radiospots
 • markedsundersøgelser
 • brancheerklæringer
 • udskrift fra hjemmesider
 • afbildninger af varer eller dennes emballage med det pågældende varemærke
 • brug af varemærket i brugsmanueller eller indlægssedler vedrørende den pågældende vare

Det skal være muligt ud fra materialet at se omfanget af mærkets brug. I vurderingen vil styrelsen sammenholde de forskellige dokumenter. Eksempelvis kan fakturaer sammenholdes med brochure og prislister, såfremt det er nødvendigt at afdække, hvilke varer og/eller tjenesteydelser eventuelle produktnumre dækker over.

Det skal fremgå af dokumentationsmaterialet:

 • præcis hvilke varer og/eller tjenesteydelser, mærket har været brugt for
 • hvornår mærket har været brugt, da brugen skal ligge indenfor brugspligtsperioden på fem år
 • at mærket har været brugt som varemærke
 • at mærket har været brugt af indehaver eller på vegne af indehaver
 • i hvilket geografisk område, mærket er brugt.

Der kan ikke opstilles faste grænser for, hvornår brugspligten er opfyldt. Styrelsen foretager altid en konkret vurdering af alle de forelagte oplysninger og dokumentationsmaterialet. I vurderingen af omfanget af brugen vil det være afgørende, hvilke varer eller tjenesteydelser materialet vedrører, ligesom specifikke brancheforhold vil være af betydning for vurderingen af dokumentationsmaterialet. Som det fremgår af Styrelsens Brugerbrev af 11. oktober 1996 om brugspligt, vil specialiserede produkter med en begrænset omsætningskreds, som fx hjernescannere, kunne opfylde brugspligten selv ved en beskeden markedsføring.Opdateret: 19. december 2019