VMBKG § 38

§ 38.

Stk. 1. §§ 25-37 finder også anvendelse for internationale registreringer af kollektivmærker eller garantimærker.

Stk. 2. Indgives der en ansøgning om international registrering af et kollektivmærke eller garantimærke, skal dette udtrykkeligt fremgå af ansøgningen.

Stk. 3. En designering af Danmark i en international registrering af et kollektivmærke skal tillige indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser, jf. kapitel 5.