VMBKG § 22

§ 22.

Stk. 1. Reglerne i §§ 1-21 finder også anvendelse for fællesmærker.

Stk. 2. En ansøgning om registrering af et fællesmærke skal, ud over de i § 2 nævnte angivelser, indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. I fællesmærkeregistret indføres, ud over de oplysninger som er nævnt i § 12, de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser.