VML § 16, stk. 1 (Historisk)

Stk. 1. En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres.