VML § 25, stk. 2, nr. 2 (Historisk)

2) Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.