VML § 26, stk. 1 (Historisk)

Stk. 1. Den varemærkeret, der opnås ved registreringen, gælder fra den dag, ansøgningen i henhold til §12 er indgivet, og varer i 10 år fra registreringsdagen.