VML § 28, stk. 1 (Historisk)

Stk. 1. Er et varemærke registreret i strid med bestemmelserne i denne lov, kan registreringen ophæves, jf. dog §§8 og 9. Er registreringshindringen manglende særpræg og lignende, jf. §13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen, jf. §13, stk. 3.