VML § 38, stk. 1 (Historisk)

Stk. 1. Retten til et varemærke kan overdrages i eller uden forbindelse med den virksomhed, hvor det benyttes.