VML § 39, stk. 1 (Historisk)

Stk. 1. Overdragelse af retten til et registreret varemærke skal på begæring noteres i varemærkeregistret.