VML § 11, stk. 2

Stk. 2. Ansøgeren kan ved ansøgningens indgivelse og mod betaling af et gebyr, jf. § 60 a, stk. 2, anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at udarbejde en nærmere be- grundelse til den søgningsrapport, der udarbejdes efter § 17.