Mærker på 3 stavelser over for 3 stavelser

Mærker på tre stavelser ligner ofte mærker på tre stavelser, når

  1. mindst to stavelser er fælles. Hvis det er de to sidste stavelser, der er fælles skal mindst halvdelen af første stavelse også være fælles,
  2. første stavelse er fælles og de to sidste stavelser har samme vokal eller konsonantrækkefølge, og mærkerne bevarer den samme rytme.

Eksempelvis:

  • LARAMIN = LAPOMIN (1)
  • LARAMIN # PORAMIN (1)
  • LARAMIN = PARAMIN (1)
  • LARAMIN = LARAPO (1)
  • POLYNOL # POLYKIP (U)
  • POLYNOL = POLYMIL (U)
  • LARAMIN = LAPATIN (R2)
  • LARAMIN # LAPATI (R2)


Opdateret: 17. december 2019