Relative hindringer

Relative hindringer er rettigheder, der er indehavet af andre, og som ansøgeren risikerer at krænke ved registreringen eller brugen af varemærket. Findes der sådanne relative hindringer, vil ansøgeren få tilsendt en søgningsrapport. Mærket vil i dette tilfælde blive registreret, hvis ansøgeren ikke reagerer på søgningsrapporten. Det er altså ansøgers eget valg, om han på dette tidspunkt ønsker at lade mærket registrere og offentliggøre uanset de tidligere rettigheder, der er nævnt i søgningsrapporten.

Hvis der kun er relative hindringer for mærkets registrering, kan mærket altså offentliggøres, selvom der findes rettigheder, der er indehavet af andre, og som ansøgeren risikerer at krænke ved registreringen eller brugen af varemærket. Det er op til indehaverne af sådanne tidligere rettigheder at fremsætte indsigelse mod registreringen.

Hvis der fremsættes indsigelse, vil Patent- og Varemærkestyrelsen tage stilling til om varemærket fortsat skal være registreret eller skal ophæves.

At en hindring er en relativ hindring for et varemærkes registrering ændrer således ikke ved den materielle retsstilling, som fortsat er, at ansøger ikke har ret til at få varemærket registreret, hvis der er hindringer for dette. Vægten er blot forskudt fra den indledende behandling af ansøgningen til indsigelsesfasen.