Indlevering af varemærkeansøgningen

En varemærkeansøgning kan indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen:

Ansøgningsskemaet kan i øvrigt også fås:

  • ved personlig henvendelse i styrelsen
  • ved at kontakte vores kundecenter på telefon 43 50 80 00  

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgerens navn eller firma og postadresse. Hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig skal denne fuldmægtigs navn og adresse oplyses. Hvis flere personer eller virksomheder ansøger i fællesskab om registrering af et mærke, skal navnene på alle ansøgere fremgå af ansøgningen. Hvis der er flere ansøgere, sender styrelsen al korrespondance til den, som står først på ansøgningsskemaet, med mindre ansøgerne har udpeget en anden.

En nøjagtig gengivelse af mærket. Ved figurmærker skal der vedlægges et aftryk af mærket. Figurmærket skal være vedhæftet som en billedfil, hvis ansøgningen sendes elektronisk.

En fortegnelse over de varer og/eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser.

Fuldmagt for en eventuel fuldmægtig. Hvis ansøger ikke bor her i landet, kan han udpege en fuldmægtig fra et af EØS-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejde), som kan repræsentere ham i alt vedrørende ansøgningen og registreringen.

Eventuelle oplysningen om prioritet. Disse oplysninger kan også sendes senere, dog senest en måned efter ansøgningsdatoen.

Eventuelle oplysninger om og dokumentation for hjemlandsregistrering. Hvis ansøger ikke driver virksomhed her i landet, og ikke er hjemmehørende i en stat, der har tiltrådt Pariserkonventionen, skal nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registrering her i landet, oplyses. Beviset for registreringen skal vedlægges ansøgningen.

Med ansøgningen skal der desuden betales et ansøgningsgebyr.

En varemærkeansøgning indleveres på dansk, men kan derudover også indleveres og behandles på engelsk, svensk eller norsk, men fortegnelsen over varer og/eller tjenesteydelser skal foreligge på dansk, senest når registreringen offentliggøres.Opdateret: 4. juli 2014